ขอส่งกำลังใจมายังท่านสมาชิกจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอส่งกำลังใจมายังท่านสมาชิกจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19

เรียน       ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ
เอกสารแนบ : จดหมายแจ้งการดำเนินการของคณะกรรมการและให้กำลังใจสมาชิก

จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19 ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นไฮซีซั่นธุรกิจของพวกเรา   ทำให้บริษัทสมาชิกได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นเท่าตัวของช่วงเวลาปกติทั่วทุกภาค  ประสบปัญหา อันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเป็นอย่างมาก   ซึ่งมิใช่เพียงแค่ตลาดจีนเท่านั้น   ปัจจุบันตลาดอื่นๆ ทั่วภูมิภาค  ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน สมาคมฯเข้าใจถึงปัญหาที่ท่านสมาชิกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

 

ตลอดระยะเวลากว่า 3 เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการของสมาคมฯได้ร่วมทำงานประชุม  ปรึกษาหารือกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีหนังสือเปิดผนึกส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยสั่งการให้หน่วยงานของภาครัฐสนับสนุนออกมาตรการความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประกอบการ เช่น ขอให้พักชำระหนี้และลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ขอดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราพิเศษ ขอทบทวนอัตราการจ่ายเงินสมทบค่าประกัน สังคมสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง  เลื่อนชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563 ออกไป 3 เดือน  ซึ่งภาครัฐได้รับไปดำเนินการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ    ดังปรากฎตามมติ ครม. ที่ผ่านมา

จากวิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้    สมาคมฯ  ขอส่งกำลังใจมายังท่านสมาชิกทุกท่าน ให้ผ่านพ้นทุกปัญหาไปด้วยดีโดยเร็วที่สุด

เราจะต่อสู้และผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

——————–ATTA———————–

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th

Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments