ขอเชิญชวนสมาชิกบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่สำคัญที่มีความจำเป็นในการดูแลความปลอดภัยอย่างเพียงพอ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอเชิญชวนสมาชิกบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่สำคัญที่มีความจำเป็นในการดูแลความปลอดภัยอย่างเพียงพอ

เรื่อง       ขอเชิญชวนบริจาคทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่นั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วทุกภาคส่วน กลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลความปลอดภัยอย่างเพียงพอ สมาคมฯขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะช่วยส่งต่อกำลังใจให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯ ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร  โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชี  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011 – 1 – 71468 – 1   ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาพัฒน์พงศ์ พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่อีเมล  info@atta.or.th  สมาคมฯจะรวบรวมจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเพื่อบริจาคยังหน่วยงานที่สำคัญต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

Comments

comments