ขอเชิญท่านสมาชิก ลงทะเบียนเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ SHA | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญท่านสมาชิก ลงทะเบียนเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ SHA

เรียน    ท่านสมาชิก

 

 

เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุขและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย โปรดศึกษาคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA เมนูด้านล่าง

(Make tourism a part of the disease prevention measure and ensure that tourists are happy and confident in sanitation safety of Thailand’s tourism products and services, combining public health safety measures and high-quality service standards to reduce the risk and prevent spreading of COVID-19, as well as improving Thailand’s tourism standard. Please check the SHA sanitation safety standards from the menu below.)

 

เว็บไซต์ของโครงการ ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18 พ.ค. 2563 นี้   ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ SHA   ได้ที่  www.tourismthailand.org/thailandsha

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์ได้ที่   @thailandsha

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments