คณะกรรมการ ATTA ร่วมงานความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี ไทย – เกาหลี | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities > คณะกรรมการ ATTA ร่วมงานความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี ไทย – เกาหลี

คณะกรรมการ ATTA ได้ร่วมกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการเชิญจาก สมาคมธุรกืจท่องเที่ยวประเทศเกาหลี (KATA) และ องค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (KTO) ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2016

Comments

comments