ท่านสมาชิกที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารออมสิน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ท่านสมาชิกที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารออมสิน

เรียน ท่านสมาชิกที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารออมสิน (ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) มายังสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2563
และยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทางธนาคารออมสิน เบื้องต้นให้ท่านสมาชิกสอบถามไปยังธนาคารออมสิน สาขาตามที่ท่านระบุ ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสามารถยื่นเอกสารได้แล้วหรือไม่อย่างไร หากท่านสมาชิกประสงค์ที่จะเดินทางเข้าไปที่ธนาคารเพื่อยื่นเอกสาร แจ้งว่าเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว จากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีใบปะหน้าที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นโครงการดังกล่าว (** อาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร หากยังไม่ได้ประสานไปยังธนาคาร สาขานั้น ๆ ก่อน) ทั้งนี้ทั้งนั้นทางสาขาเป็นเพียงผู้รับเอกสารและประสานกับผู้รับผิดชอบของเขต ทางสาขาไม่ได้เป็นผู้อนุมัติ โครงการนี้พิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการเฉพาะโครงการเท่านั้น
สำหรับท่านที่ประสานทางสาขาแล้ว ทางสาขาไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือไม่รับเอกสาร รบกวนให้ท่านแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ (ชื่อบริษัทของท่าน ธนาคารออมสิน สาขา…. พร้อมเบอร์โทร เจ้าหน้าที่ประสานงานของธนาคาร ช่วงเวลาที่ติดต่อ เป็นต้น) แจ้งกลับมายังสมาคมฯ ในเวลา 9.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรติดต่อ คุณบุญฤทธิ์ 081 5611741 , คุณอนัญพร 064 982 2208 . คุณรัตน์สุดา 091886 4240 พร้อมทั้งส่งเข้าอีเมล: info@atta.or.th เพื่อที่จะรวบรวมให้ทางสทท. ประสานกับธนาคาร ออมสินอีกครั้ง

Comments

comments