ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
เลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เนื่องจากสถาการณ์ COVID-19
จากเดิมวันที่ 26 มีนาคม 2563
สมาคมฯจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง
ATTA ขอเป็นกำลังใจให้สมาชิกทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Comments

comments