มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

https://www.bot.or.th/…/FinancialInst…/Pages/FI_Support.aspx

Comments

comments