โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน

สำหรับสมาชิกที่ได้แจ้งความจำนงมายังสมาคมฯมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารออมสิน จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ เอกสารประกอบที่ต้องเตรียม ทั้งนี้ สมาคมฯจะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงวันที่สามารถไปติดต่อขอกู้จากสาขาที่ท่านได้เคยแจ้งไว้

หมายเหตุ: สมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ยังคงสามารถแจ้งมายังสมาคมฯได้ที่อีเมล info@atta.or.th เพื่อที่สมาคมฯจะรวบรวมส่งรายชื่อไปยังสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วงกลางเดือนและปลายเดือน ตลอดปี 2563 ตามขั้นตอนต่อไป

Comments

comments