ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแเพทย์ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแเพทย์

เรื่อง      ขอเชิญชวนบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแเพทย์

เรียน     ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด 1. จดหมายขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแเพทย์

 

             ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าอู่ฮั้นที่กำลังเผชิญอยู่นั้น  หลังจากรัฐบาลจีน ประกาศภาวะฉุกเฉินปิดเมืองห้ามประชากรออกจากเมืองโดยเด็ดขาด ส่งผลให้ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างยากลำบากในช่วงเวลาขณะนี้  สมาคมฯได้ตระหนักถึงมิตรภาพที่ดีจากชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยโดยใช้บริการจากบริษัทของสมาชิกสมาคมฯเป็นจำนวนมากต่อเนื่องกันมาหลายปี

ดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวจีนในช่วงวิกฤตนี้ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างมาก  จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกฯที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เป็นต้น  สามารถบริจาคได้ที่สมาคมฯหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 011-1-71468-1 ประเภท ออมทรัพย์ สาขาพัฒน์พงศ์  พร้อมส่งสำเนาใบ pay-in กลับมาที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045 หรือทางอีเมล info@atta.or.th  ทั้งนี้ สมาคมฯจะรวบรวมนำส่งมอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments