มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทย

ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจไทย เช่น สงครามการค้า ภัยแล้ง และการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 เป็นต้น ที่มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างต่อธุรกิจและประชาชน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในเชิงรุกได้ทั่วถึงและทันการณ์ ผ่านช่องทางสินเชื่อในหลากหลายรูปแบบ ส่วนวิเคราะห์สนเทศธุรกิจและครัวเรือน ธปท. ขอนำส่งสรุปมาตรการช่วยเหลือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นตามเอกสารแนบด้านล่าง ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลมาตรการช่วยเหลือรายธนาคารเพิ่มเติมได้จาก Link
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx?fbclid=IwAR1T6f7vYzI3raeAbrH4haktkynBIlH_fFWtOtE1cQb7_BO1eYOagM_zcLc
หรือติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/

“หากธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ท่านสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ธปท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของท่าน

Comments

comments