ขอเชิญร่วมออกบูธงาน “ซัมเมอร์ สไมล์ ไทย สู้สู้” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญร่วมออกบูธงาน “ซัมเมอร์ สไมล์ ไทย สู้สู้”

เรียน     ท่านสมาชิกฯ
เอกสารดาว์นโหลด : 1. จดหมายเชิญร่วมงาน ออกบูธ “ซัมเมอร์ สไมล์ ไทย สู้สู้” Summer smile

2. แบบตอบรับร่วมออกบูธงาน “ซัมเมอร์ สไมล์ ไทย สู้สู้”

 

เนื่องด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกันจัดงาน ซัมเมอร์ สไมล์  ไทย สู้สู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่าด้วยวิถีไทยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย ในระหว่างวันที่ 23 มีนาคม  ถึง 1 เมษายน 2563 ณ  พื้นที่ Grand Hall, Fashion Hall, Lifestyle Hall A,B ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ

 

ทั้งนี้สมาคมฯได้รับการจัดสรรพื้นที่เพื่อสมาชิกได้ร่วมออกบูธ จำนวน 5 บูธ ( 2 บริษัทต่อ 1 บูธ )  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ทางคณะผู้จัดงานขอความอนุเคราะห์ให้ท่านสนับสนุนของรางวัล จำนวน 5 รางวัลสำหรับกิจกรรมในพื้นที่การจัดงานดังกล่าวข้างต้น ในการนี้สมาคมฯขอสงวนสิทธิ์คัดเลือก และจะแจ้งกลับไปยังท่านสมาชิกเพื่อยืนยันการเข้าร่วมออกบูธ   อนึ่งบูธที่ได้จัดเตรียมไว้มีขนาด 2 x 2 เมตร

 

หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน ซัมเมอร์ สไมล์ ไทย สู้สู้ ขอความร่วมมือนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมออกบูธ  มายัง EMAIL: info@atta.or.th  ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments