มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

เรียน       ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด   จดหมายสอบถามสมาชิก ความต้องการวงเงินกู้

สืบเนื่องทางสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อร่วม กันนำเสนอมาตรการช่วยเหลือสมาชิกต่อภาครัฐ ในภาคส่วนที่นำนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย    สมาคมฯตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19  มีการยกเลิกการเดินทางทั้งหมด ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยหยุดชะงักส่งผลให้ บริษัทท่านสมาชิกขาดสภาพคล่อง  คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1  ปี

 

จากผลกระทบเหล่านี้ สมาคมฯขอรวบรวมความต้องการจากท่านสมาชิกในมาตรการเยียวยาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการเป็นหลักในรอบ 12 เดือน โดยเป็นข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ประกอบการเพื่อยื่นเสนอต่อภาครัฐ จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกที่มีความประสงค์ในการนี้ ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันพฤหัสที่ 2  เมษายน  2563  ก่อนเวลา  15.00 น.  ทางอีเมล  info@atta.or.th

 

Comments

comments