ประชาสัมพันธ์ : บทความ โควิด-19 ไวรัสเปลี่ยนโลก จาก สนค. กระทรวงพาณิชย์ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ : บทความ โควิด-19 ไวรัสเปลี่ยนโลก จาก สนค. กระทรวงพาณิชย์

เอกสารดาว์นโหลด :  1) 2 TPSO – Covid-19 ไวรัสเปลี่ยนโลก May 2020      2) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

เรียน ท่านสมาชิก

ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำบทความ โควิด-19 ไวรัสเปลี่ยนโลก ที่รวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ และผลกระทบของไวรัส โควิด-19 ในมิติต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน

 

ในการนี้ สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯ และผู้ที่สนใจทราบเพื่อพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.tpso.moc.go.th/sites/default/files/2._tpso_-_covid-19_aiwrasepliiynolk_may_2020-rev.pdf

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments