ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน 2563

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย       1.  จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน

2.รายงานการประชุมสมาชิกเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ( ATTA )  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38  ครั้งที่  12   ในวันพุธที่  24   มิถุนายน  2563   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00   น.    ณ ห้องบอลรูม     ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ   อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์   ถ.ดำรงรักษ์  คลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   กรุงเทพมหานคร    โทร   02 – 628 – 1111

ในโอกาสนี้   สมาคมฯ ใคร่ขอ Update สถานการณ์ท่องเที่ยว  พร้อมรายงาน กิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการเพื่อสมาชิกในรอบสี่เดือนที่ผ่านมา   เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

ตามนโยบายของรัฐบาลจากสถานการณ์โควิด-19   ยังคงอยู่ช่วงผ่อนปรนภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด   จึงจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม 250 ท่าน สมาชิกเข้าร่วมงานฟรี 1 ท่านต่อ 1 บริษัท  การลงทะเบียนเข้าร่วมงานต้องลงผ่านลิงค์   https://forms.gle/UEFBQFfLfyKfFrmE6 เท่านั้น  ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน  ผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน  หมดเขตการลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.  หรือ กรณีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเต็มจำนวน สมาคมฯจะขอปิดการลงทะเบียนก่อนกำหนด   หากท่านมิได้ลงทะเบียนตาม วัน เวลา ดังกล่าว สมาคมฯถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้

เรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th

Website : http://www.atta.or.th

Facebook:  ATTA Thailand

ID line:   @attathailand

Comments

comments