ประชาสัมพันธ์ “โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ “โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ”

ประชาสัมพันธ์    โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้การสนับสนุนตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

โดย     นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต 

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม

และนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก (สสปน.)

เอกสารดาว์นโหลด : โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

 

Comments

comments