เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 18 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 18
การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง  ATTA  & THA   ครั้งที่ 18

วันพุธที่  22  มกราคม  2563  เวลา  10.00 น. – 12.30 .

ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์  ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “สภาวะเศรษฐกิจ ต่อธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2563” 

และการบรรยาย โครงการ Digital Tourism Platform “TAG THAI Application”

เอกสารดาว์นโหลด :  1. “สภาวะเศรษฐกิจ ต่อธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2563”

2. Digital Tourism Platform “TAG THAI Application”

Comments

comments