ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News

(09 ต.ค. 2556) ขอเรียนเชิญสามัญ ที่ทำตลาดทัวร์จีน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย

(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุม วิชาการเรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” จัดโดย สถานทูตเคนย่า

(30 ก.ย. 2556) ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี ATTA / THA / TAT

(27 ก.ย. 2556) เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556

(24 ก.ย. 2556) โครงการฟื้นฟูเกาะเสม็ดและจังหวัดระยอง WE LOVE SAMED วันที่ 20 – 21 กันยายน 2556

(24 ก.ย. 2556) (ATTA) will conduct the meeting for the month of September 2013 on Thursday, 26 September, 2013, at

(19 ก.ย. 2556) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556ณ ห้องประชุม MSC HALL โรงแร

(17 ก.ย. 2556) การแต่งกายในวันที่20 ก.ย. 56 โครงการฟื้นฟูเกาะเสม็ด

(16 ก.ย. 2556) แผนที่ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ

(12 ก.ย. 2556) เชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าฟังสัมมนา ในโครงการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 จัดโย นิด้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

(12 ก.ย. 2556) ขอเชิญชวน ท่านสมาชิกที่สนใจสามารถส่งพนักงานของท่าน เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบแผนการ

(04 ก.ย. 2556) เชิญท่านสมาชิกที่ทำทัวร์พระบรมมหาราชวัง (ประเภทสามัญ) ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งสถานีจอ

(04 ก.ย. 2556) Trip to Ko Samet (Free of charge: 1 person per 1 company only)

(24 ก.ค. 2556) ATTA will conduct the meeting for the month of July 2013

(11 ก.ค. 2556) The 15th Fruit -Vegetable Carving, Flowers and Banana Leaf Decoration Contest In the theme of “ Ban

(19 มิ.ย. 2556) ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวแผนปฏิบัติการตลาด ททท. ประจำปี ๒๕๕๗

(22 มี.ค. 2556) สถิตินักท่องเที่ยว ปี 2555

(20 มี.ค. 2556) รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554

(18 มี.ค. 2556) รายงานงบดุล ประจำปี 2555

1 28 29 30 31 32