ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Inspection โครงการ LINE VILLAGE BANGKOK (ฟรี)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม  2561 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง อโนมาแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม อโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

การประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการรางวัลภายในประเทศ DOMESTIC MEETINGS & INCENTIVES

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในประเทศไทย เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคตะวันออก (กรุงเทพมหานคร – จังหวัดระยอง – จังหวัดจันทบุรี) ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คู่มือการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมทางเว็ปไซต์ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันจักรยานยนต์ Thai GP PTT Thailand Grand Prix 2018 (Moto GP 2018)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sale ตลาดเวียดนาม วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา  13.00 – 16.00 (เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น. พร้อม Coffee Break) ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3  โรงแรม อโนมา ราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมงาน Myanmar International Tourism Expo 2018

สำนักพระราชวัง ขอความร่วมมือ กรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์การแต่งกายเข้าชมพระบรมมหาราขวังให้แก่นักท่องเที่ยว

ขอเชิญสมาชิกร่วมงาน Amazing Thailand Road Show to India 2018

ATTA Member Meeting: Tuesday, 24 April, 2018, at the Royal Paragon Hall 1, 5th Floor, Siam Paragon Shopping Centre

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  10 ในวัน อังคาร ที่  24  เมษายน  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1,3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Amazing Thailand Road Show to Indonesia 2018

Amazing Thailand Road Show to the Philippines 2018

ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร PHOTO MARKETING ถ่ายภาพออกมาดีมีชัยไปกว่าครึ่ง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมATTA ชั้น 10 ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+ 2018) ในบูทของสมาคมฯ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชคลับ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเตือนการนำเที่ยวทางทะเลที่มีผลต่อแนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตทางทะเล

1 3 4 5 6 7 30