ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดรายการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมต้นไม้ ตามหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand MICE Forum 2017

ATTA Monthly Meeting Thursday, 31 August, 2017, in the Watergate Ballroom A-B, 6th Floor, Amari Watergate Hotel, Pratunam

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ขอประชาสัมพันธ์มัคคุเทศก์ ขอให้มารายงานตัว

ขอเชิญร่วมเดินทางไปมอบของแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

Invitation to ILTM-Americas 2017 and Product Presentation in Mexico

เชิญเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Post-WTM 2017

เชิญเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development)

Invitation to the International Tourism Trade Fair of Latin America 2017 (FIT 2017)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้”

ขอเรียนเชิญนำคณะนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

ขอเชิญชวนบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคอีสาน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ATTA THAILAND Tourism 4.0 Course Training Series

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A-B ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

ขอเชิญร่วมงาน “เชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง” ภายใต้โครงการ “เชฟชุมพล สร้างเชฟชุมชน” by PTTGC

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำแนะนำเรื่องโรคไข้หวัดนกและโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สสำหรับนักท่องเที่ยว

ปิดรับรายชื่อเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ”

ขอเชิญร่วมงานกีฬาสามัคคีระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน WTM 2017 ในพื้นที่บูธของสมาคมฯ

1 3 4 5 6 7 26