เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  37 ครั้งที่  13 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  37 ครั้งที่  13

เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  13

ในวันพฤหัสบดี ที่  30  สิงหาคม  2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

คลิกดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/1B0qdgGur9h-Rkb6d7-0X9JpB3Lu8A5sG/view?usp=sharing

Comments

comments