ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News > (11 ก.ค. 2556) The 15th Fruit -Vegetable Carving, Flowers and Banana Leaf Decoration Contest In the theme of “ Ban

(11 ก.ค. 2556) The 15th Fruit -Vegetable Carving, Flowers and Banana Leaf Decoration Contest In the theme of “ Ban

“ศีลปาชีพบางไทร ก้องไกลทั่วโลก ”

งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 15
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน จึงร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด/งานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “ ศีลปาชีพบางไทร ก้องไกลทั่วโลก” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ของโรงแรมฯ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

 

.

อารยา อรุณานนท์ชัย ประธานจัดงานประกวดกล่าวว่า แนวคิดของงานประกวดในปีนี้เนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร ราษฎรผู้ยากจน จึงมีพระราชดำริส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้เพิ่ม และมีพระราชประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์งานฝีมือมีชื่อเสียงไปถึงนานาชาติ ดิฉันจึงคิดว่างานแกะสลักผักผลไม้จะเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้คนไทย และต่างชาติมานิยมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ อีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทโรงแรม- ประชาชนทั่วไป และสถาบันการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำผัก-ผลไม้ มาแกะสลัก ผสมผสานงานใบตอง ดอกไม้สด จำลองเป็นผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

โดยทางโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ได้เปิดห้องพักอย่างดีไว้ให้ผู้เข้าประกวดจากต่างจังหวัดได้เข้าพักฟรี พร้อมทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ และผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรอันทรงคุณค่าจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถสอบถาม และสมัครการประกวดได้ฟรีที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โทร. 02-641-1500 ต่อ 1102, 1132

**************************************************

 

ขอขอบคุณพระคุณอย่างสูง
สุนทรี สุดสงวน
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

โทร. 02-641-1500 ต่อ 1102 โทรสาร 02-641-1510 e-mail: mc@grandmercurefortunebkk.com

 

 

 

 

The 15th Fruit -Vegetable Carving, Flowers and Banana Leaf Decoration Contest

In the theme of “ Bang Sai Arts and Crafts : Window to the World ”

 

On the occasion of The 81th Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit, Tourism Authority of Thailand and Grand Mercure Bangkok Fortune joint organize the 15th Fruit & Vegetable Carving, Flower & Banana Leaf Decoration Contest this 1st August, 2013 from 8.00 a.m. – 05.00 p.m. at Grand Mercure Bangkok Fortune. This event held every year to promote Thai art has not only won great support from Thai hotel industry and educational institutes, but has drawn significant public interest in inheriting this Thai culture in the digital world today. The Bang Sai Arts and Crafts Village – established by Her Majesty in 1980 serves as a Window to the World for Thai folk arts and crafts, others present Thai culture and the local way of life. The Training Center provides training of handicrafts and supplementary occupations to those who live in poor conditions.

 

Through the expression of art by carving of fruit and vegetable, decoration of flower and banana leaves, contestants bring this project live to viewers across the country and overseas by far that one can imagine.

A judge panel that consists of representatives from the Bureau of The Royal Household, Chitralada Palace, Ministry of Cultural Affairs, well known national artist and educational institutions. To commemorate the 81th Royal Birthday Anniversary of Her Majesty Queen Sirikit, The winning team will receive the Royal Trophy of Her Majesty Queen Sirikit.

For the people who interested in the contest could be admired since 01.00 – 05.00 p.m. Admission is free. For more information, please contact the Marketing Communications Department, at Tel. 0-2641-1500 ext. 1102, 1132.

 

*******************************************

Soonthree Sudsa-nguan, Marketing Communications Department

Grand Mercure Fortune Bangkok

Tel. 0-2641-1500 ext. 1102 Fax. 0-2641-1510, 0-2641-1533

e-mail: mc@grandmercurefortunebkk.com

Reference From : –
Reference Website : –

ข่าว_Pre_PR_2013_.doc (122880 kb)
ต.ย.งานแกะสลักผักผลม้_.jpg (483315 kb)
ต.ย.งานแกะสลักผักผลไม้..jpg (432410 kb)
ต.ย.งานแกะสลักผักผลไม้.jpg (400866 kb)
ต.ย.งานแกะสลักผักผลไม้_(1).jpg (428998 kb)
ผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก_(1).jpg (541852 kb)

Comments

comments