การประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8  | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > การประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 

  การประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 

  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.  

  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

Comments

comments