เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เนื่องด้วย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ได้จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น

ณ ห้องพาลาเดียม ฮอลล์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ลประตูน้ำ

 

เอกสารดาว์นโหลด : เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

Comments

comments