ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2563

เรื่อง          ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2563

 

เรียน         ท่านสมาชิกฯ

เอกสารดาว์นโหลด : 1. วาระประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2563

2. จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2563

3. รายงานการประชุมสมาชิกเดือน มิถุนายน 2563

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ แบงค็อก ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02254-0444

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณกุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Expatriate ”  ระหว่างเวลา 10.4511.15 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ในส่วนผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 650 บาท) หากสมาชิกท่านใดประสงค์เข้าร่วม โปรดส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯทางอีเมล info@atta.or.th หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Comments

comments