เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ( ATTA )  มีกำหนดจัด

ประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 13 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ แบงค็อก ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

เอกสารดาว์นโหลด :  1.เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2563

Comments

comments