ขอเชิญท่านสมาชิกสามัญ ร่วมงาน “ชีพจรลง South…WOW ให้หายคิดถึง” ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 14.00 น. | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญท่านสมาชิกสามัญ ร่วมงาน “ชีพจรลง South…WOW ให้หายคิดถึง” ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 14.00 น.

เรียน  ท่านสมาชิกสามัญ


เอกสารดาว์นโหลด :  1. จดหมายเชิญร่วมงาน ชีพจรลง South WOW ให้หายคิดถึง  
2. กำหนดการงาน B2B ททท.ภาคใต้ผู้ขายผู้ซื้อ 3. ใบตอบรับโครงการชีพจรลง SouthWOW ให้หายคิดถึง

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ กำหนดจัดโครงการงานส่งเสริมการตลาด “ชีพจรลง South…WOW ให้หายคิดถึง (Product Briefing และ B2B Meeting) ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้และจัดกิจกรรม B2B Meeting ระหว่าง Travel Agents กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวในประเทศเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการวิกฤติ COVID-19

สมาคมฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ยังท่านสมาชิกสามัญ เข้าร่วมงาน(Buyer) จำนวน 50 ท่าน ในวันจันทร์ที่  7 กันยายน 2563 เวลา 08.00 14.00 น.  ณ สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อพบปะพูดคุยเจรจากับผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคใต้โดยตรง สามารถส่งใบสมัครได้ที่อีเมล info@atta.or.th หรือลิงค์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bHYkPwz4iSBDpH21ZOmUsthrBK7z9Wazdy62VtHDRkAtKw/viewform   ภายในวัพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.  ขอสงวนสิทธิ์รายชื่อผู้ตอบรับตามลำดับก่อนหลังจนครบจำนวน

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments