ขอเชิญร่วมงาน เที่ยวไทย ร่วมใจช่วยชาติ “ทิศทางการท่องเที่ยวหลัง COVID-19” ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง 16 – 18 กันยายน 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญร่วมงาน เที่ยวไทย ร่วมใจช่วยชาติ “ทิศทางการท่องเที่ยวหลัง COVID-19” ณ ตำนานป่ารีสอร์ท จังหวัดระยอง 16 – 18 กันยายน 2563

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

เอกสารดาว์นโหลด :   1.จดหมายเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมเดินทางจ.ระยอง

2.แบบตอบรับเข้าร่วมเดินทางจ.ระยอง

 

ด้วยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดนำสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเข้าร่วมงาน เที่ยวไทย ร่วมใจช่วยชาติ “ทิศทางการท่องเที่ยวหลัง COVID-19” ระหว่างวันที่ 16- 18 กันยายน 2563 ณ ตำนานป่ารีสอร์ท  จังหวัดระยอง

 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯใคร่ขอเชิญสมาชิกสามัญร่วมเดินทาง  รับจำนวน 30 ท่าน  บริษัทละ 1 ท่าน มีค่าใช้จ่ายท่านละ 300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านสมาชิกที่สนใจโปรดส่งใบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯทางโทรสารหมายเลข 02-237-6045 หรือ อีเมล info@atta.or.th  ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น.    อนึ่งขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด  ติดต่อผู้ประสานงาน   โทร. 02-237-6046-8  คุณบุญฤทธิ์ ต่อ 22  หรือ  คุณอนัญพร ต่อ 20

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

จดหมายเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมเดินทาง จ ระยอง

แบบตอบรับ เข้าร่วมเดินทาง จ ระยอง 16 – 18 กันยายน 2563

Comments

comments