ข่าวประชาสัมพันธ์จากTceb : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาหัวหน้าทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ช่วยทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์จากTceb : เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาหัวหน้าทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ช่วยทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุข

เรียน   ท่านสมาชิก

เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาหัวหน้าทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ช่วยทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุขในการติดตามผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)  ภายใต้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม กำกับ  และประเมินผลด้านการแพทย์และสาธารณสุข   และเพิ่มศักยภาพประกอบการ และบุคลากรสาธารณสุข ในการปฎิบัติการตามมาตรการคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร  เพื่อป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมควบคุมโรค  จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาหัวหน้าทีมผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข  และผู้ช่วยทีมติดตามทางการแพทย์และสาธารณสุขในการติดตามผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น  ตามมาตรการป้องกันการแพทยเชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  จึงประกาศรับสมัครดังไฟล์แนบต่อไปนี้

1.) กำหนดการฯ 21 -23 ก.ย.63_แนบประกาศ  2

2.) 1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกโครงการ_รอลงนาม

3.) ใบสมัคร_final

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments