ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ชุมพร – นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ชุมพร – นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ

เอกสารดาว์นโหลด :  1.จดหมายเชิญ ATTA FAM TRIP ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี

2.โปรแกรม ATTA FAM TRIP ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี

3.แบบตอบรับ ATTA FAM TRIP ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎ์ธานี

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ได้กำหนดจัดนำสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเข้าร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว  เส้นทาง กรุงเทพ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 3 ตุลาคม 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อความยั่งยืน ในจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-237-6045 หรือ ทางอีเมล info@atta.or.th  ภายในวันศุกร์ที่  25  กันยายน  2563 ก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทละ 1 ท่าน  รับจำนวน 30 ท่าน  มีค่าใช้จ่ายท่านละ 2,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อนึ่งขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง  ติดต่อผู้ประสานงาน โทร. 02-237-6046-8  คุณบุญฤทธิ์ ต่อ 22  หรือ  คุณกุลสตรี ต่อ 11

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

จดหมายเชิญสมาชิกสามัญ ATTA FAM TRIP ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
โปรแกรม ATTA 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2563
แบบตอบรับ ATTA FAM TRIP ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี

Comments

comments