เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2563

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ โทร. 02–688-1000

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธนพัฒน์  มหาพาณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธฺและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )  มาแนะนำสถาบันฯและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Arbitration Dispute Resolution)   เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

เอกสารดาว์นโหลด :

  1.  การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Arbitration Dispute Resolution)”
  2. เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2563

Comments

comments