แจ้งการเลื่อน การจัดประชุมสมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > แจ้งการเลื่อน การจัดประชุมสมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563

เรียน  ท่านสมาชิก

 

เนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครฯ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 การชุมนุมที่ผ่านมาเป็นรูปแบบดาวกระจาย และส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยของคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ

 

สมาคมฯขอเลื่อนการประชุมสมาชิกที่จัดในวันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 ออกไป และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวันเวลาการประชุมในครั้งต่อไป

 

ขออภัยในความจำเป็นที่ต้องเลื่อนการประชุมครั้งนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณในความร่วมมือและเข้าใจเหตุผลเป็นอย่างดี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

Comments

comments