ข่าวประชาสัมพันธ์จาก TCEB:TCEB Situation Update COVID-19 ฉบับที่ 30 (ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563) ( การอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์จาก TCEB:TCEB Situation Update COVID-19 ฉบับที่ 30 (ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563) ( การอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ)

เรียน  ท่านสมาชิก


เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์จาก TCEB:TCEB Situation Update COVID-19 ฉบับที่ 30 (ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563) ( การอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ)

 

เอกสารดาว์นโหลด : 1. ข่าวประชาสัมพันธ์จาก TCEB – การอนุญาตให้ชาวต่างชาติบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

2.TCEB News – The Extension Decree Special Tourist Visa for Long Stay visitors

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

สสปน. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ ฉบับที่ 30 (TCEB Situation Update Covid-19)

เผยแพร่ข้อมูลให้ท่านสมาชิกทราบ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments