ขอเชิญสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และชมงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2563 เส้นทาง กรุงเทพ –สุรินทร์ – ศรีสะเกษ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และชมงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2563 เส้นทาง กรุงเทพ –สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

เรียน       ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด :  1. จดหมายเชิญสมาชิกสามัญ ATTA FAM TRIP กรุงเทพ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ
2.ATTA Fam Trip กรุงเทพ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ ( 20 – 22 พฤศจิกายน 2563)
3.ใบตอบรับ ATTA FAM TRIP กรุงเทพ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ได้กำหนดจัดนำสมาชิกเข้าร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว  และชมงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2563 เส้นทาง กรุงเทพ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 2022พฤศจิกายน 2563

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อความยั่งยืน ในจังหวัดสุรินทร์ และ ศรีสะเกษ  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯทางโทรสารหมายเลข 02-237-6045 หรือ ทางอีเมล info@atta.or.th  ภายในวันที่  13  พฤศจิกายน  2563 ก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทละ 2 ท่าน  รับจำนวน 30  ท่าน  มีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อนึ่งขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง  ติดต่อผู้ประสานงาน โทร. 02-237-6046-8  คุณบุญฤทธิ์ ต่อ 22  หรือ  คุณอนัญพร  ต่อ 20

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand
—–
จดหมายเชิญสมาชิกสามัญ ATTA FAM TRIP กรุงเทพ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

ATTA Fam Trip กรุงเทพ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ ( 20 – 22 Nov 2020)

ใบตอบรับ ATTA FAM TRIP กรุงเทพ – สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

Comments

comments