การยื่นเอกสาร มายังสมาคมฯ ขอเบิก ใน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > การยื่นเอกสาร มายังสมาคมฯ ขอเบิก ใน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat)

เรียน ท่านสมาชิกสามัญ

ตามที่สมาคมฯ ได้ประกาศแคมเปญสนับสนุนท่านสมาชิกฯ ร่วมดำเนินรายการนำเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีงบประมาณสนับสนุน เสนอยังกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563 แล้วนั้น

ด้วยเหตุนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกที่จะนำส่งเอกสารประกอบการเบิก โปรดแจ้งยอดล่วงหน้าประมาณการให้ทราบเพื่อจะได้บริหารจัดการได้สะดวกขึ้น ภายในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ท่านสามารถแจ้งได้ที่อีเมล info@atta.or.th ผู้ประสานงาน คุณบุญฤทธิ์ 02-237-6046-8 ต่อ 22

 

Comments

comments