ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่แนบมาด้วย              1.วาระการประชุม   2.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม   3.รายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2563

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ โทร. 02-216-9555

 

ตามที่สมาคมฯ ได้เสนอขอให้พิจารณาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก 22 มณฑลในประเทศจีนที่ปลอด COVID-19 รวมทั้งประเทศอื่นๆอีกประมาณ 10 ประเทศที่เป็นกลุ่มสีเขียวเข้ม รวมทั้งข้อมูลและแนวทางมาตรการต่างๆในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามา หรือ กลุ่ม Expat  ในโอกาสนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ  มีความยินดีที่จะชี้แจงความคืบหน้ารายละเอียดในโครงการต่างๆ ให้ท่านสมาชิกฯได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลโครงการฯต่างๆ ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ในส่วนผู้ติดตามเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 750 บาท) สมาชิกท่านใดประสงค์เข้าร่วม โปรดส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯทางอีเมล info@atta.or.th เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วาระการประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานการประชุมสมาชิกเดือน กันยายน 2563

แบบตอบรับประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Comments

comments