คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางการผ่อนคลายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทย” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางการผ่อนคลายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทย”

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 : คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมหารือ “แนวทางการผ่อนคลายรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อประคับประคองเศรษฐกิจไทย” ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน ชั้น 9 ไทย ซี.ซี.ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ จัดโดย หอการค้าไทย-จีน ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

Comments

comments