แจ้งเลื่อนการประชุมสมาชิกสัญจร จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  24 – 26 ธันวาคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > แจ้งเลื่อนการประชุมสมาชิกสัญจร จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  24 – 26 ธันวาคม 2563

เรียน ท่านสมาชิกที่ร่วมเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  24 – 26 ธันวาคม 2563

 

ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบ ด้วยสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคโควิด-19  สมาคมฯขอเลื่อนกำหนดการจัดประชุมสมาชิกสัญจรออกไป  ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ท่านทราบในภายหน้า

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
—————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

Comments

comments