ประชาสัมพันธ์ : มาตรการปฏิบัติด้านการขนส่ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ : มาตรการปฏิบัติด้านการขนส่ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน     ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด  : ประกาศ ขบ เรื่อง มาตรการขนส่งเพื่อควบคุม COVID-19

เนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่มีการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับการแบ่งพื้นที่ควบคุมตามสถานการณ์

 

ในการนี้ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว มายังท่านสมาชิกฯทราบ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านการขนส่งในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

Comments

comments