ประชาสัมพันธ์ โครงการคิดถึงชุมชน ( อพท ) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ โครงการคิดถึงชุมชน ( อพท )

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ( อพท. ) ได้ดำเนิน โครงการคิดถึงชุมชน โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนผ่านกลไกของธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบในระยะยาวอย่างแท้จริง

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการฯดังกล่าว มายังท่านสมาชิกที่สนใจในท่องเที่ยวโดยชุมชน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯได้ทาง http://smartdastaapp.dasta.or.th และ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.64

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโปรโมชั่นกับ KTC  โปรดติดต่อประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ คุณวีรภัทร ชำนาญไพร เจ้าหน้าที่พัฒนาการ อพท. โทร. 089-936 1969

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการลงทะเบียน  2.รายละเอียดข้อมูลโครงการ  3.ข้อมูล KTC ร่วมกับ โครงการ  4.แบบฟอร์มคำขอเข้าร่วมรายการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046  8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

1.รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการลงทะเบียน

2.รายละเอียดข้อมูลโครงการ _คิดถึงชุมชน

3.KTC x Dasta_โครงการคิดถึงชุมชน

4.คำขอร่วมรายการมอบสิทธิประโยชน์ (TH-EN)

Comments

comments