โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ นำทีมคณะกรรมการ พาสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเดินทางในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสมาชิกเยือนจังหวัดลำพูน ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัด พร้อมได้รับข้อมูลด้านท่องเที่ยวซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสมาคมฯ พาท่านสมาชิก ชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และรับประทานอาหารเย็น ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ โดย มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้การต้อนรับ
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการสมาคมฯ พาท่านสมาชิก ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมด้านท่องเที่ยวชุมชน ณ ” ชุมชนออนใต้ ” อำเภอสันกำแพง เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
** วัดป่าตึง กราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หล้าตาทิพย์
** เยี่ยมชม สวนหม่อนศิริ มัลเบอร์รี่
** เยี่ยมชมฐานกิจกรรมฟ้าใหม่แฮนด์ลูม ทำDIY ผ้ามัดย้อม สีสันจากธรรมชาติ
** ออนใต้ฟาร์ม “เตียวสวนชวนหิว” พักทานอาหารกลางวัน ในสวนเกษตรอินทรีย์ ชิมอาหารพื้นบ้าน รสชาติดั้งเดิม
Credit: ( DASTA ) อพท.
** หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ **
สมาคมฯ ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

Comments

comments