ขอประชาสัมพันธ์ทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทีมคุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์ทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทีมคุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี

เรียน   ท่านสมาชิก

 

เนื่องจาก สมาคมฯ กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 39 ปี 2564 – 2565  ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

สมาคมฯ จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับสมัครการเลือกตั้งทุกท่านที่จะนำเสนอแนวคิดนโยบายหรือแนะนำผู้สมัครผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่านสมาชิก

 

บัดนี้  มีทีม “ Team Power of Change ” ซึ่งนำโดย คุณมิ่งขวัญ  เมธเมาลี  ได้ส่งข้อมูลด้านนโยบายมาเพื่อสื่อสารให้กับสมาชิกทุกท่าน

สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

 

Comments

comments