ขอประชาสัมพันธ์ทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์ทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

เรียนสมาชิกทุกท่าน

 

คุณศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร

ประธานกลุ่ม Quality Express Group

อดีตนายกสมาคมแอตต้า วาระปี 2554-2557

แนวคิดและและนโยบาย นำเสนอในลิ้งค์ และ ภาพแบนเนอร์ที่แนบในอีเมล์นี้

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน

มาร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง

วันที่ 25 มีนาคมนี้

โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11

#StrongerTogether

 

https://youtu.be/HAZ210uhGeY

 

ขออาสาสมัครลงรับเลือกตั้งในนามหัวหน้าทีม

“ Stronger Together ” 

เราแข็งแกร่งไปด้วยกัน 

 

ประกอบด้วย

ตำแหน่ง อุปนายก 6 ตำแหน่งดังนี้

 • คุณสุรวัช อัครวรมาศ       KTK Tour  and Enterprise 
 • คุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ       Destination Asia Thailand 
 • มิสเตอร์ คัง อาย จอง       Hi Thai Travel 
 • คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข      HI 5 
 • คุณสมชาย ชมระกา         วีคเอนด์ ทัวร์ แอนด์ คาร์โก้ 
 • ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล    Green Land Holiday

 

ตำแหน่ง เลขาธิการ 

 • คุณอดิษฐ์  ชัยรัตนานนท์ 

ตำแหน่ง เหรัญญิก 

 • คุณวิชัย  สหัสสพล

ตำแหน่ง นายทะเบียน

 • คุณปรีชา  จำปี

ตำแหน่ง ปฏิคม

 • คุณมนต์สรรพ์  หาญวงศ์

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 

 • คุณภิรมย์รัตน์  อิศวพรชัย 

ตำแหน่งกรรมการกลาง

 • คุณชินรัตน์  ชินบุรี
 • คุณทองอยู่  สุภวิทยาภรณ์
 • คุณชรินทร์   ฟามฟู่ 
 • คุณฟองซัวร์  เกอโนลต์ 
 • คุณเชิดศักดิ์  ดาวแก้ว 
 • คุณนิชาภา  โรจนสุนทร
 • คุณประคุณ  พรประภา
 • คุณกำแหง  ตันกำแหง
 • คุณปัณพร วงศ์จันทร์เพ็ญ 
 • คุณอดิศร  ยังศรียุกต์
 • คุณวรุต  กาญจนพัฒนา

 

***********************************************

Comments

comments