ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร ประธานควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ปี 2564 – 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร ประธานควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ปี 2564 – 2565

ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร ประธานควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

สมัยที่ 39 ปี 2564 – 2565

   

Comments

comments