การส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > การส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

การส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

*********************

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ สมัยที่ 39 นำทีมคณะกรรมการ รับมอบงานจาก คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯสมัยที่ 38

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานใหญ่ ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

Comments

comments