ATTA Academy เราจะรอดไปด้วยกัน | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ATTA Academy เราจะรอดไปด้วยกัน

ขอเชิญลงทะเบียนรับฟังการชี้แจง โครงการทัวร์เที่ยวไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น.
💫💫💫💫💫💫💫💫
ATTA ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงโครงการทัวร์เที่ยวไทย
🔸️วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
🔸️เวลา 14:00 – 16:00 น.
🔸️ทางออนไลน์ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM
🫒🫒 ช่วงที่ 1 🫒🫒
การบรรยาย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังโควิด และ การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม
🍏🍏 ช่วงที่ 2 🍏🍏
การเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และการเข้าระบบ
🍐🍐 ช่วงที่ 3 🍐🍐
ตอบข้อซักถาม
โปรดลงทะเบียนที่ลิ้ง
และ สมาคมจะจัดส่ง ZOOM Link ให้ท่านในวันที่ 30 กันยายน 2564
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ATTA Line Official Account: @attathailand (ต้องมี @ นำหน้า)

ATTA ขอเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมอบรมในโครงการ Boost with Facebook

ด้วยมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Foundation Asia) ร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้จัดหลักสูตร Boost with Facebook โดยได้รับการสนับสนุนจาก Facebook มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างทักษะการตลาดดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อมในประเทศไทย อีกทั้งสามารถขยายช่องทางธุรกิจเข้าสู่ตลาดออนไลน์และสามารถเข้าสู่การแข่งขันบนตลาดอีคอมเมิร์ซได้ ซึ่งอบรมด้วยหลักสูตรของ Facebook โดยวิทยากรที่ผ่านการรับรองจาก Facebook

ลงทะเบียนตอบรับล่วงหน้าที่ลิงก์ https://us02web.zoom.us/…/tZUsdOyuqzMoGNNGEffsto1bEPkLB…

อบรมออนไลน์การตลาดดิจิทัล Boost with Facebook เพื่อส่งเสริมการขยายฐานธุรกิจผ่าน Facebook ฟรี(ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้เข้าอบรมต่อเนื่องทั้ง 4 หลักสูตรดังนี้
• วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. หลักสูตร A ประกอบด้วย
( การตลาดออนไลน์,กฎของเนื้อหา และ เริ่มต้นด้วย Instagram )
• วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-11.30 น. หลักสูตร B ประกอบด้วย
( การสร้าง Facebook Page ธุรกิจ, การจัดการ Facebook Page ธุรกิจ และ Messenger พื้นฐาน )
• วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร C ประกอบด้วย
( เครื่องมือในการสร้างสรรค์เนื้อหา และ เพิ่มจำนวนผู้ชมด้วยข้อมูลเชิงลึก )
• วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. หลักสูตร D ประกอบด้วย
( การวางกลยุทธ์โฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ และ การจัดการโฆษณาด้วย Ads Manager )
รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น! ( ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง) สมัครได้ไม่เกิน 5 ท่านต่อ 1 บริษัท
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 

 

 

Comments

comments