คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ นำทีมคณะกรรมการ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอหารือมาตรการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ นำทีมคณะกรรมการ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอหารือมาตรการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ นำทีมคณะกรรมการ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อขอหารือมาตรการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ โดยส่งเสริมและฟื้นฟู ตามมาตรการดังนี้
1.ขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ และให้ผู้ประกอบการ
เข้าถึงการสนับสนุนสินเชื่อ (Soft loan) จากธนาคารได้ง่ายขึ้น
2 ยกเว้นภาษีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
3.ยกเว้นการจ่ายเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม
4.ของบสนับสนุนโครงการ World Tourism Recovery Forum
5.กองทุนฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ผลจากการหารือ
ท่าน รัฐมนตรี พิพัฒน์ รัชกิจประการ ให้การสนับสนุนlสมาคมฯ ทุกประการ และ ให้สมาคมเร่งดำเนินการ โดยทาง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะสนับสนุนอย่างเต็มความสามารถ
ซึ่ง ทางสมาคมฯ จะดำเนินการรายงานให้ สมาชิกได้ทราบความคืบหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง
***********************

Comments

comments