ขอเชิญ ท่านสมาชิก อบรม ออนไลน์ ฟรี “การจัดจ้างแรงงาน” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอเชิญ ท่านสมาชิก อบรม ออนไลน์ ฟรี “การจัดจ้างแรงงาน”

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วม อบรมออนไลน์ฟรี ผ่านโปรแกรม ซูม   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • หัวข้ออบรม ฟรี  การจัดจ้างแรงงาน 
  • วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
  • เวลา  09.00 – 12.00 น.
  • อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ซูม
  • ลงทะเบียน  https://forms.gle/MasUvcbyXkB8ffHM8
  • ปิดรับสมัคร  วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
  • สมาคมฯ จะแจก ใบ Certificate แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนเท่านั้น

Comments

comments