ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันอังคารที่  8  มิถุนายน  2564  เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วม อบรมออนไลน์ฟรี ! ผ่านโปรแกรม ซูม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • หัวข้ออบรม การจัดจ้างแรงงาน
 • วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
 • เวลา 09.00 – 12.00 น.
 • อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ซูม
 • ลงทะเบียนที่ลิงก์  https://forms.gle/MasUvcbyXkB8ffHM8
 • ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
 • สมาคมฯจะแจก ใบ Certificate แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ลงทะเบียนเท่านั้น

2.TCEB Situation Update ฉบับที่ 46 (ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2564)

ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นสมควรให้ปิดสถานที่และใช้มาตรการบังคับ ตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

 • ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564
 • ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และ
 • ฉบับที่ 29 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564  ทีเส็บ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงาน

สถานการณ์ ฉบับที่ 46 (ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2564) เรื่อง กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับท่านสมาชิกต่อไป

 1. JJ News V.13สถานการณ์ตลาด Long haul

ฉบับนี้เน้นข้อมูล Phuket Sandbox ตาม Strategic move ด้าน City Marketing ของประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Æ JJ NEWS VOL.13

4.สรุป PowerPoint ของ Phuket Sandbox ใน Version รวบรวมข้อมูลที่ ททท. เสนอผ่านมติ ศบศ. เมื่อวันที่ มิถุนายน พร้อม (ร่าง) SOP แนวทางการปฏิบัติ เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนในมิติต่างๆ ให้รัดกุมต่อไป จัดทำโดย คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา  ททท.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Æ ข้อมูลประกอบ Phuket Sandbox as of 4.6.2021

 5.รายชื่อ SHA plus ภูเก็ตล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Æ รายชื่อ SHA Plus ภูเก็ต

6.สถานการณ์ COVID –19 ในประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,662 ราย จำแนกเป็น

 • ติดเชื้อใหม่ 2,128 ราย
 • ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 534 ราย
 • หายป่วยกลับบ้าน 2,483 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 153,685 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
 • เสียชีวิต 28 ราย

7.สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564

 • ผู้ป่วยยืนยัน 174,347,901 ราย
 • กลับบ้านแล้ว 157,598,018 ราย
 • ยังรักษาใน รพ. 12,998,923 ราย
 • เสียชีวิต 3,750,960 ราย

8.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

9.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

10.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

 

Comments

comments