ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันพุธที่  9  มิถุนายน  2564  เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วม อบรมออนไลน์ฟรี ! ผ่านโปรแกรม ซูม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Initial Information – Phuket Sandbox

Pending government approval, Phuket will be reopened to fully vaccinated international travellers from 1 July, 2021

https://www.tatnews.org/2021/06/initial-information-phuket-sandbox/

2.TCEB News : Be the real you เทศกาลที่สะกิดให้ชาว MICE ออกจากกรอบแบบเดิมๆ พร้อมเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ MICE Outlook 2564 – EP: 20

ขึ้นชื่อว่างานเทศกาล หลายครั้งผู้คนมักจะจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของสถานที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่อย่างครบครัน และบรรยากาศโดยรอบที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แต่เทรนด์การเข้าร่วมเทศกาลของผู้คนกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนไป เนื่องจากผู้ร่วมงานเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับ ตัวตน ของตัวเองมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/34XhViN

3.ข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร ของสายการบินที่บิน เข้า-ออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ระหว่างวันที่  8-14 มิถุนายน 2564 เพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าต่อไป โดย ฝ่ายการตลาด คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ

4.รายงานตารางสถิติจำนวนเที่ยวบิน และ จำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ข้อมูลวันที่ 1- 8 มิถุนายน 2564  เพื่อทราบ และเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าต่อไป

จัดทำโดย ฝ่ายควบคุมกิจกรรมเชิงพาณิชย์-ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ฝ่ายการตลาด-คิง เพาเวอร์ สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

5.Thailand COVID-19 Vaccinations nationwide rollout started June 2021

6.รายชื่อ SHA plus ภูเก็ตล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Æ รายชื่อ SHA Plus ภูเก็ต

7.สถานการณ์ COVID –19 ในประเทศไทย วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 2,680 ราย จำแนกเป็น

  • ติดเชื้อใหม่ 2,400 ราย
  • ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย
  • หายป่วยกลับบ้าน 4,253 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 156,365 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • เสียชีวิต 35 ราย

8.สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564

9.ท่านสมาชิกสามารถลงทะเบียนรับ Certificate 2021

ตามที่สมาคมฯได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ทั้งนี้ สมาคมฯได้จัดทำใบ Certificate ของบริษัทท่านสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ได้ โดยคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/szdPTSnfHHYcDsm27

10.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

11.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น Description: คำอธิบาย: Description: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

 

Comments

comments