ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ประชาสัมพันธ์ข่าว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

เรียน  ท่านสมาชิก

สมาคมฯใคร่ขอส่งข่าวประจำวันพุธที่  16  มิถุนายน  2564  เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

2.หมอพร้อม-ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อม และได้ SMS เลื่อนฉีดวัคซีน ทันทีที่มีวัคซีน ท่านจะได้คิวฉีดก่อน โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ติดต่อ Call Center หมอพร้อม 0 2792 2333

3.สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564

4.ขอนำส่งข้อมูลสถิติจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร ของสายการบินที่บิน เข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่  15-21 มิถุนายน 2564 (ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้) เพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าต่อไป

จัดทำโดย ฝ่ายการตลาด คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ

5.ขอนำส่งรายงานตารางสถิติจำนวนเที่ยวบิน และ จำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ข้อมูลวันที่ 1- 13 มิถุนายน 2564 (ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้) เพื่อทราบและเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการร้านค้าต่อไป

จัดทำโดย ฝ่ายการตลาด คิง เพาเวอร์ สำนักงานดอนเมือง

 

6.เรียนเชิญเข้าร่วมชมงานสัมมนา Thailand Survival Post Covid-19 

เนชั่นทีวี 22 ผนึกกำลังภาครัฐและองค์กรธุรกิจ ร่วมหาทางออกให้ประเทศไทย จัดการสัมมนา Nation TV Virtual Forum Thailand Survival Post Covid-19:ครั้งที่ 1 “สหรัฐเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจ มองโอกาสการค้าไทยสหรัฐฯ” ระดมสมองทุกภาคส่วน เปิดมุมมอง พาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าหลังจากเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน เพื่อรับ Code เข้าชมผ่านระบบ ZOOM ได้ที่ https://nregister.nationgroup.com/NTVVF1/register.php ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/NationOnline/posts/10160035025047450

 

7.การบินไทย เดินหน้าเปิดเที่ยวบิน เร่งเครื่องไตรมาส 3-4 รับภูเก็ตแซนด์บอกซ์

การบินไทย เดินหน้าสร้างรายได้หลังผ่านแผนฟื้นฟู ลั่นพร้อมกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันในตลาด ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เร่งเพิ่มเที่ยวบินพาณิชย์เริ่มไตรมาส 3 รับภูเก็ตแซนด์บอกซ์ คาดสิ้นปีกลับมาบินได้ 40%

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยหลังศาลล้มละลายกลางเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการว่า ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งนับจากนี้คณะผู้ทำแผนทั้งหมดได้หมดวาระลงแล้ว โดยจะมีผู้บริหารแผนที่ถูกนำเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูทั้ง 5 คน เข้ามาบริหารต่อ โดยมีนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธานบริหาร และนายพรชัย ฐีระเวช นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัท และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ

ข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/tourism/news-691465

8.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ

ด้วยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ เพื่อประเมินผลกระทบและโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งผลกระทบและโอกาสของตลาดอีคอมเมิร์ซจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาโลจิสติกส์ มาตรการด้านการเงิน และมาตรการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักร่วมตอบแบบสอบถาม การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-Commerce ในธุรกิจโรงแรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ทางลิงก์ https://forms.gle/pAZcXQr19DurHuxf6 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวภัชชา ธำรงอาจริยกุล นักวิจัยโครงการ ทางอีเมล patcha@itd.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 085 666 8244

 cid:image032.jpg@01D7629D.2F2684C0

9.เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก ATTA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe907wNjgSvTHHcHETFH4Vaa2CWSQnu_Lmk5rm8yOEfdQ_RQg/viewform

 

10.ขอเชิญชวนเข้าร่วม Line Open Chat ช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

Click หรือ Scan

cid:image034.jpg@01D7629D.2F2684C0

****LINE OPEN CHAT นี้เป็นของสมาคม ATTA โดยตรง****

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกใส่รายละเอียดดังนี้

*ใส่รูปภาพตัวจริงเท่านั้น ในการยืนยันตัวตนเข้าร่วมห้อง (ขอความกรุณา ไม่ใส่ภาพวิว/ไม่ใส่ภาพ Logo/ไม่ใส่ภาพการ์ตูนใดๆ) Please upload your identification photo (we will not except any other images or avatars)

*ระบุชื่อจริงหรือชื่อเล่น (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ) Please state your real name or nickname

*ระบุชื่อบริษัท หรือกิจการ Please state your company’s name

 

Comments

comments