ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ” | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ”

ขอเชิญผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักร่วมตอบแบบสอบถาม “การสำรวจผลกระทบ แนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs จากตลาด E-Commerce ในธุรกิจโรงแรม” ภายใต้การวิจัย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมจากตลาดอีคอมเมิร์ซ” จากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ทางลิงก์ https://forms.gle/pAZcXQr19DurHuxf6 หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นางสาวภัชชา ธำรงอาจริยกุล นักวิจัยโครงการ ทางอีเมล patcha@itd.or.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 085 666 8244

 

 

Comments

comments